Adatvédelmi tájékoztató

CÉGNÉV: NAGY PECSENYÉS KFT
 
A NAGY PECSENYÉS KFT (CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-304484, 1051 BUDAPEST, SAS UTCA 25., ADÓSZÁM: 26148805-2-41) tájékoztatja az érintettet, hogy éttermi és étkeztetési tevékenységének gyakorlása (i.e. éttermi és gyorsétteremi étkeztetés és az ezekhez kapcsolódó egyéb felhasználási jogok gyakorlása körében az érintett részére hírlevél kiküldése) érdekében, a mindenkori adatvédelmi jogszabályok által megengedett körben az érintett személyes adatait kezeli.
 
A kezelés jogalapja az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása.
 
Az adatkezelő fenti tevékenységének gyakorlásához szükséges, kezelt személyes alapadatok az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma és irányítószáma.
 
Az adatkezelés időtartama addig terjed, amíg tevékenységét a NAGY PECSENYÉS KFT. gyakorolja, illetve – ezen időtartamon belül – amíg az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja. Az itt rögzített időtartam lejártakor – ideértve az érintett által adott hozzájárulás visszavonását is – a NAGY PECSENYÉS KFT. az érintett általa kezelt személyes adatait haladéktalanul megsemmisíti.
 
Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy a NAGY PECSENYÉS KFT-nél:
 
Név: NAGY PÁL ATTILA
Levelezési cím: 1051 BUDAPEST, SAS UTCA 25.
Telefonszám: +36 70 434 7938
E-mail: APECSENYES@GMAIL.COM
 
A NAGY PECSENYÉS KFT. tájékoztatja az érintettet, hogy az általa kezelt személyes adatait az adatkezelésre- és feldolgozásra jogosult, jelen tájékoztatóban rögzített személyhez történő előzetes bejelentkezést követően megismerheti, azokba betekintést nyerhet. A kezelt adatokat az érintetten kívül kizárólag a NAGY PECSENYÉS KFT. alkalmazottai és – az elérni kívánt cél megvalósításához feltétlenül szükséges körben – azon üzleti partnereinek erre meghatalmazott munkatársai jogosultak megismerni, akik a hírlevelek tartalmára vonatkozó szerkesztői döntések meghozatalában közreműködnek.
 
A NAGY PECSENYÉS KFT. tájékoztatja az érintettet, hogy adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a NAGY PECSENYÉS KFT. részére írásban megküldött értesítéssel bármikor visszavonhatja.
 
Amennyiben az érintett az adatkezeléssel – így különösen, de nem kizárólagosan az adatbiztonsággal – kapcsolatos rendelkezések megsértését észleli jogosult közvetlenül a NAGY PECSENYÉS KFT-hez fordulni a jogellenes gyakorlat megszüntetése érdekében.
 
Amennyiben a jogellenes gyakorlatot a NAGY PECSENYÉS KFT. az érintett kifejezett felhívása ellenére nem szünteti meg, úgy az érintett bírósági úton kérheti a NAGY PECSENYÉS KFT-t kötelezni a jogellenes gyakorlat megszüntetésére, egyúttal kérheti az adatkezelési szabályok megsértésével okozati összefüggésben keletkezett kárai megtérítését is.
 
A NAGY PECSENYÉS KFT. az érintett személyes adatait mindenkor az adatbiztonság követelményének betartásával kezeli.
 
NAGY PECSENYÉS KFT. 2018